Sunday, April 26, 2009

Virtual machine on web

Vừa rồi xem được một bài viết nói về một máy ảo trên web, giúp cho nhiều người chưa sở hữu được một máy ti´nh thật, ổn định để lưu trữ dữ liệu của mình, và khi cần online từ bất kỳ máy nào cũng cảm thấy smooth để làm việc với dữ liệu của mình, y như họ có một ma´y tính sở hữu riêng của mình.
Về mặt kỹ thuật thì nó sử dụng công nghệ Cloud Computing để biến những ta`i nguyên của họ (như CPU, RAM, Ổ đĩa ...) tha`nh một dịch vụ, để cung câ´p cho user. Bởi hiện tại máy ti´nh chúng ta bỏ phí rất nhiê`u rất nhiều, CPU của máy tính chúng ta chỉ làm việc trung bình cỡ khoảng 20%, chưa tận dụng hết công suất. Vì vậy, công nghệ này sẽ giúp tận dụng tô´i đa nguồn tài nguyên này.

James

-------------------------
http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200917/20090425221723.aspx

Ngày 23.4.2009, Công ty Xcerion (Thụy Điển) khai trương dịch vụ máy tính trực tuyến hoàn toàn miễn phí thông qua hệ thống icloud đặt tại New York. Icloud là dịch vụ internet cung cấp phần mềm ứng dụng cho khách hàng không có máy tính cá nhân, nên có những thời điểm không thể truy cập vào dữ liệu của mình.

Phiên bản icloud hiện tại cung cấp cho mỗi tài khoản miễn phí 3 GB để lưu trữ dữ liệu, gồm tài liệu, hình ảnh và âm nhạc trực tuyến. Gói dịch vụ miễn phí này cung cấp thêm 30 chương trình miễn phí cho người dùng, như bộ office, e-mail, chương trình chơi nhạc, xem video, nhắn tin, game… Icloud không cần tải xuống để cài đặt vào máy tính mà có thể sử dụng trực tiếp thông qua trình duyệt Internet Explorer hoặc Firefox. Đăng ký sử dụng và tìm hiểu thêm thông tin tại địa chỉ http://icloud.com/en.

No comments:

Post a Comment