Saturday, April 19, 2014

Cảm nhận khi lên Windows Phone 8.1

- Có chứ trọng đến phần Cloud, xem mấy file đồng bộ với OneDrive (hồi trước là SkyDrive)
- Nhiều option để chỉnh sữa màn hình chờ
- Có thêm phần hiển thị những thông báo của các app
- Có thêm phần setting nhanh mấy cái cơ bản
- Gõ dc TELEX
- Camera cũng có nhiều option để chụp

Nhưng có vài cái cơ bản cho chức năng phone mà lại thiếu như:
- Duration của 1 cuộc gọi
- Xem số di động của 1 contact vừa gọi (nếu contact đó có 2 số)
- Khi gọi, user gõ số hay tên, nó ko gợi ý những danh sách contact