Monday, July 21, 2014

LuckyTel SMS - Phần mềm gửi tin nhắn SMS 'đặc biệt'

Xin giới thiệu thêm 1 app cho phép gửi các tin nhắn SMS "đặc biệt" trên HĐH Android. Tin nhắn SMS "đặc biệt" là các tin nhắn ko thể gửi đc theo cách thông thường, làm nhiều người cảm thấy rất ngạc nhiên, không nghĩ lại có thể làm được, vì không cần cài thêm bất kỳ phần mềm ở máy đích (máy người nhận).


Mỗi tin nhắn SMS sẽ được gởi theo 1 gói tin PDU, và HĐH Android sẽ viết 1 hàm gởi tin nhắn SMS theo gói tin PDU, và các phần mềm thông thường sẽ gọi hàm này để gởi bình thường.

Nhưng trong 1 số HĐH Android cũ từ 2.2 đến 4.0 có hỗ trợ thay đổi gói PDU bởi hàm "sendRawPdu" nên chúng ta có thể gởi SMS theo 1 cách đặc biệt

Có nhiều kiểu gởi SMS đặc biệt mà những tài liệu không công bố rộng rãi như:

1. Replaceable Message - có thể thay thế tin nhắn SMS cũ của máy đich mà không cần cài thêm bất kỳ phần mềm trên máy đich, chỉ có hạn chế là thời gian sẽ cập nhật theo lần nhận cuối cùng, mình tìm tại liệu mô tả PDU, nhưng ko thấy nói cách kiểm soát được thời gian của tin nhắn SMS

2. Flash Message - khi máy đích nhận được tin nhắn SMS dạng này sẽ hiển thị ngay trên điện thoại, vì vậy bắt buộc người nhận tin nhắn phải đọc tin này.

Ngoài ra còn có những kiểu khác, nhưng mình chưa viết

3. SMS Marketing - Thêm một hỗ trợ trong phần mềm này là gởi môt danh sách tin nhắn SMS từ 1 link nào đó, mà mình có thể tạo link này một danh sách tin nhắn SMS theo định dạng JSON 

{
"results":{
"sms_list":[
{
"sms":{
"ID":"111063",
"SourceAddress":"",
"DestinationAddress":"84123456789",
"MsgContent":"Test 1\nNoi dung 18\/07\nTu LuckyTelSMS",
"Status":"checked",
"Created":"2014-07-19 15:46:14",
"LastUpdate":"2014-07-19 15:46:14"
}
},
{
"sms":{
"ID":"111064",
"SourceAddress":"",
"DestinationAddress":"84123456789",
"MsgContent":"Test 2\nNoi dung 18\/07\nTu LuckyTelSMS",
"Status":"checked",
"Created":"2014-07-19 15:46:24",
"LastUpdate":"2014-07-19 15:46:24"
}
},
{
"sms":{
"ID":"111066",
"SourceAddress":"",
"DestinationAddress":"84123456789",
"MsgContent":"Test 3\nNoi dung 18\/07\nTu LuckyTelSMS",
"Status":"sent",
"Created":"2014-07-19 15:46:24",
"LastUpdate":"2014-07-19 15:46:24"
}
}
],
"total_rows":"3",
"current_rows":3,
"rows_per_page":"3",
"error_msg":"",
"error_code":""
}
}

Cách này có thể hữu ích khi chúng ta cần gởi thông báo đến 1 danh sách số di động nào đó, hay nhu cầu gởi một mã xác nhận cho việc đăng ký thông tin nào của 1 website.

Ưu điểm: không cần mua những thiết bị không cần thiết như những phần mềm gửi tin SMS đồng loạt hiện nay là phải mua GSM Modem, mà chúng ta có thể sử dụng ngay những chiếc điện thoại Android đã trở nên phổ biến hiện nay để thực hiện.

Cải tiến: trong tương lai sẽ hỗ trợ cải tiến trả lời tự động theo những từ khoá định nghĩa sẵn trước đó, điều này không khác gì so với một tổng đài dịch vụ như hiện nay.

DOWNLOAD: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vietdoor.android.sendsms

No comments:

Post a Comment